publicerad: 2021  
insats in­satsen in­satser
in|­sats·en
substantiv
in`sats
1 lös­tagbart till­behör som an­bringas i eller vid huvud­föremålet genom in­sättning el. in­skjutning eller dylikt
insatssil
ta ur in­satsen ur te­kannan; han lyfte in­satsen ur barn­vagnen
belagt sedan 1884; efter tyska Einsatz med samma betydelse; jfr ur­sprung till sats
2 värde som riskeras i förhoppning om vinst särsk. om pengar; i spel el. som kapitalplacering
kapitalinsats; kontantinsats
höga in­satser; vin­sten är proportionell mot in­satsen
spec. i ett ut­tryck vid roulettspel
inga fler in­satser
äv. bildligt
brand­männen arbetade med livet som in­sats
belagt sedan 1749
3 in­sättning särsk. av militär el. polis
insatsberedskap
massiv in­sats av strids­vagnar och flyg
äv. ut­vidgat
in­sats av medicinsk expertis
belagt sedan 1948
4 ut­fört (gott) arbete som bi­drar till visst resultat
arbetsinsats; kulturinsats; pionjärinsats
en bra in­sats; en heroisk in­sats; man känner att man gör en in­sats i sjuk­vården
belagt sedan 1842