publicerad: 2021  
inskription inskriptionen inskriptioner
in·skript·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
inskrift
en liten silver­lyra med inskription
belagt sedan 1667; av lat. inscrip´tio med samma betydelse, till inscri´bere 'skriva in'; se ur­sprung till skriva