publicerad: 2021  
inskrivning in­skrivningen in­skrivningar
in|­skriv·ning·en
substantiv
in`skrivning
1 in­förande i förteckning som bekräftelse på an­tagning
inskrivningsdag
inskrivning (av någon) (i/på/vid något)
inskrivning (av någon) (i något)
inskrivning (av någon) (något)
inskrivning (av någon) (vid något)
in­skrivning av de värn­pliktiga; planerad in­skrivning av patienter sker mån­dag till fre­dag
belagt sedan 1520-talet (Jungfru Marie Psaltare); fornsvenska inskrifning
2 registrering av ägande- eller nyttjande­rätt till fastighet eller tomt särsk. beträffande lag­fart, in­teckning och dylikt
inskrivningsregister
inskrivning (av något) (i något)
belagt sedan 1883