publicerad: 2021  
inskrivningsdomare inskrivnings­domaren, plural inskrivnings­domare, bestämd plural inskrivningsdomarna
in·skriv·nings|­dom·ar·en
substantiv
in`skrivningsdomare
lag­faren jurist som före­står inskrivnings­myndighet
belagt sedan 1909