publicerad: 2021  
instruktiv instruktivt instruktiva
in·strukt·iv
adjektiv
[-i´v] el. [in´-]
som tydligt visar fram grund­tankarna i visst lärostoff och där­igenom åstad­kommer effektiv in­lärning
instruktiv (för någon) (att+verb)
instruktiva och roliga exempel
belagt sedan 1784