publicerad: 2021  
instrumentalis ingen böjning, utrum el. neutrum
in·stru·ment·al·is
substantiv
instrumenta`lis
ett kasus (i vissa språk) som i sin huvud­användning an­ger verk­tyget eller redskapet för verb­handlingen före­kommande bl.a. i många slaviska språk, t.ex. ryska
belagt sedan 1846; till lat. instrumen´tum 'verk­tyg'; jfr ur­sprung till instrument