publicerad: 2021  
instrumentalist instrumentalisten instrumentalister
in·stru·ment·al·ist·en
substantiv
instrumentalis´t
person som (yrkes­mässigt) spelar ett visst instrument ofta i mots. till vokalist
ett stycke som kräver mycket både av sångare och instrumentalister
belagt sedan 1833