publicerad: 2021  
instrumentbräda instrumentbrädan instrumentbrädor
in·stru·ment|­bräd·an
substantiv
instrumen`tbräda
an­ordning i form av en skiva där en upp­sättning (mät)instrument är monterade
bilens instrument­bräda
belagt sedan 1911