publicerad: 2021  
international internationalen internationaler
inter·nat·ion·al·en
substantiv
internationa´l
vanligen bestämd form sing.; ofta i sammansättn. (benämning på) internationell samman­slutning av nationella arbetar­organisationer om diverse olika samman­slutningar av facklig el. politisk art, vanligen social­demokratiska el. kommunistiska
till den första internationalens grundare hörde bl.a. Marx; Fria fack­förenings­internationalen
äv. ut­vidgat
de konservativa partiernas international
äv. som namn på arbetar­rörelsens mest kända kamp­sång vanligen med versal
sjunga Internationalen
belagt sedan 1873; till inter- och lat. na´tio 'folk'