publicerad: 2021  
internalisera internaliserade internaliserat
verb
internalise´ra
in­förliva i det egna tänkandet
internalisera något (i något)
en språklig regel som barnet har internaliserat
belagt sedan 1954; efter engelska internalize med samma betydelse; jfr ur­sprung till 1intern!!
internaliserainternaliserande, internalisering