publicerad: 2021  
internationalism internationalismen
inter·nat·ion·al·ism·en
substantiv
internationalis´m
(politisk) strävan att öka kontakter och sam­arbete över nations­gränserna särsk. på bred folklig basis
freds­rörelsens internationalism
belagt sedan 1894