publicerad: 2021  
inverkan bestämd form in­verkan, utrum; som plural kan användas inverkningar
in|­verk·an
substantiv
in`verkan
fort­löpande effekt vanligen i form av olika slag av förändringar
inverkan (av någon/något) (någon/något)
inverkan (av någon) (någon)
inverkan (av någon) (något)
inverkan (av något) (någon)
inverkan (av något) (något)
positiv in­verkan; negativ in­verkan; skadlig in­verkan; tabletterna hade en lugnande in­verkan; spritens in­verkan på reaktions­förmågan
belagt sedan 1818