publicerad: 2021  
invertebrat invertebraten invertebrater
in·vertebr·at·en
substantiv
invertebra´t
mindre brukligt ryggrads­löst djur
SYN. evertebrat MOTSATS vertebrat
belagt sedan 1931; till in- och vertebrat