publicerad: 2021  
investera investerade investerat
verb
investe´ra
satsa (ekonomiskt värde) med grundad förhoppning om senare av­kastning vanligen i produktiv nyttighet och så att pengarna binds en längre tid
någon investerar (något) (i något)
investera i vägar; de investerade en förmögenhet för att förnya maskin­parken; han fick otillräcklig vinst på de investerade medlen
äv. om att satsa pengar i improduktiva värden (i hopp om värde­ökning)
investera i konst
äv. bildligt
investera i ut­bildning
belagt sedan 1915; jfr engelska invest, tyska investieren med samma betydelse; av lat. investi´re 'be­kläda'; jfr ur­sprung till 1väst!!
investerainvesterande, investering