publicerad: 2021  
1jojo
jo|­jo
interjektion
joj`o
ut­tryck för ironi el. skade­glädje
jojo, så går det när man inte vill ha hjälp
belagt sedan 1668; till jo
2jojo jojon, plural jojor el. jojoar
jojo·ar
substantiv
joj`o
trissa som kan röra sig (huvud­sakligen) upp­åt och ned­åt med hjälp av ett snöre som löper i en skåra i trissan och längs vilket man får trissan att löpa genom hand­leds­ryckningar och dylikt
jojomani
spela jojo; låta jojon spinna
äv. bildligt i ut­tryck för (äv. abstrakt) rörelse än upp­åt, än ned­åt
partiet har åkt jojo i de senaste opinions­mätningarna: först 10 %, sedan 6 %, där­efter 9 % och nu åter 6 % av väljar­sympatierna
belagt sedan 1837; den franska formen 1790; av franska joujou (de Normandie), eg. 'lek­sak (från Normandie)'; av engelska yo-yo med samma betydelse