publicerad: 2021  
män
adverb
män´
var­dagligt sannerligen all­mänt förstärkande partikel
jojomän
jo män är det så
belagt sedan 1526; plur. av 1man!!; kvar­leva av en tidigare brukad ed vid helgonen, t.ex. äldre sv. Guds män