publicerad: 2021  
jordreform jord­reformen jord­reformer
jord|­re·form·en
substantiv
jo`rdreform
politiskt styrd ändring av ägande­rätt till odlingsbar jord särsk. till för­mån för tidigare egendoms­lösa
presidenten ut­lovade fria val och jord­reform
belagt sedan 1908