publicerad: 2021  
jordregister jordregistret, plural jord­register, bestämd plural jordregistren
jord|­reg·istr·et
substantiv
jo`rdregister
förteckning över fastigheterna in­om ett visst om­råde på lands­bygden
SYN. jordebok
ett jordregister (över något)
tomten har beteckningen Björsberg 4:1 i jord­registret
belagt sedan 1895