publicerad: 2021  
1ju
adverb
vilket kan betraktas som bekant
hon är ju född i april, som du vet; det är ju all­tid tråkigt när någon blir sjuk; redan till­baka? – du skulle ju komma hem sent ikväll
äv. som rent utfyllnads­ord
jag får ju säga att detta inte var mycket att ha; du kan ju all­tid försöka
belagt sedan 1386 (öppet brev utfärdat av kung Albrekt om Bo Jonssons testamente m.m. (Styffe)); fornsvenska iu, io 'all­tid; säkert; dock; ju'; av lågtyska ju, jo med samma betydelse
2ju
subjunktion
i vissa ut­tryck; i konstruktion meddesto, ju i den ut­sträckning som det aktuella skeendet på­går, den an­givna handlingen ut­förs etc.
ju mer man tränger in i problemet, desto intressantare blir det; ju högre han kommer i karriären, desto större blir hans ambitioner
ibland äv. (som en sorts konjunktion) desto
ju längre kvällen led, ju oroligare blev hon
belagt sedan ca 1452 (Nya eller Karls-Krönikan); se ur­sprung till 1ju!!