publicerad: 2021  
järnkors järn­korset, plural järn­kors, bestämd plural järn­korsen
järn|­kors·et
substantiv
`rnkors
kors av järn särsk. på grav
spec. (i bestämd form sing.) om en tysk medalj för tapperhet i krig
han bar järn­korset på bröstet
belagt sedan ca 1600