publicerad: 2021  
järnvägare järn­vägaren, plural järn­vägare, bestämd plural järnvägarna
järn|­väg·ar·en
substantiv
`rnvägare
person som är an­ställd vid järn­vägs­företag
belagt sedan 1920