publicerad: 2021  
järnväg järn­vägen järn­vägar
järn|­väg·en
substantiv
`rnväg
spår­bundet system för (längre) transporter av gods eller passagerare
järnvägsnät
transport på järn­väg är minst tre gånger energi­snålare än lands­vägs­transport; virket fraktas nu­mera per järn­väg; landets industriella upp­byggnad försenades av de dåliga järn­vägarna
äv. mer konkret om själva banan
järnvägskorsning
en smal­spårig järn­väg; järn­vägen går rakt genom sam­hället
äv. om före­tag som driver så­dan trafik
hon är an­ställd vid järn­vägen
ibland sär­skilt med tanke på färd­medlet
kortet gäller ock­så för järn­väg; resor med järn­väg
ibland med tanke på själva tågförbindelsen
järnvägsdöd
järn­vägen är nu­mera ned­lagd
belagt sedan 1808; efter franska chemin de fer med samma betydelse