publicerad: 2021  
kalendarium kalendariet kalendarier
kal·end·ari·et
substantiv
[-a´r-] el. [-a`r-]
förteckning över årets dagar med upp­gifter om tid­punkten för vissa händelser särsk. med an­knytning till jord­bruk el. astronomi
äv. förteckning över kommande evenemang, möten eller dylikt
belagt sedan 1549; av medeltidslat. calenda´rium med samma betydelse; jfr ur­sprung till kalender