publicerad: 2021  
kalendervecka kalenderveckan kalenderveckor
kal·ender|­veck·an
substantiv
kalen`dervecka
tids­period om sju dagar som löper från mån­dag till följande sön­dag i mots. till god­tycklig sju­dagars­period
ett vite på 5 000 kronor för varje på­börjad kalender­vecka
belagt sedan 1813