SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
foneti´k substantiv ~en fon·et·ik·envetenskapen om språk­ljuden deras produktion, perception och akustik; med större el. mindre hän­syn till den språkliga funktionen språkvet.JFRcohyponymfonologicohyponymljudlära modern fonetik är starkt beroende av tekniska hjälp­medelsedan 1869till fonetisk