publicerad: 2021  
kapitalkonto kapital­kontot kapital­konton
kap·it·al|­konto·na
substantiv
kapita`lkonto
1 bank­konto med lång uppsägnings­tid och högsta gällande bankränta
belagt sedan 1970
2 konto som ett före­tags kapital redo­visas på
belagt sedan 1795