publicerad: 2021  
kapitalism kapitalismen
kap·it·al·ism·en
substantiv
kapitalis´m
sär­skilt (som marxistisk term) i vänster­politisk debatt ekonomiskt system som känne­tecknas av att huvud­delen av produktions­medlen befinner sig i en­skild ägo i ett samhälls­system som grundar sig på marknads­ekonomi
monopolkapitalism; storkapitalism
en ohämmad, rå kapitalism; den globala kapitalismen; demonstranterna skanderade slag­ord som "Krossa kapitalismen"
belagt sedan 1893