publicerad: 2021  
karriärtjänst karriär­tjänsten karriär­tjänster
substantiv
karriär`tjänst
sär­skild tjänst in­om vissa yrken som är tänkt att öka professionens attraktionskraft och säkra god kvalitet
karriär­tjänster som förste­lärare och lektor
belagt sedan 1947