publicerad: 2021  
katalognummer katalognumret, plural katalog­nummer, bestämd plural katalognumren
kata·log|­numr·et
substantiv
[-lå`g-]
nummer i katalog som ett före­mål tas upp under särsk. i sam­band med ut­ställning
belagt sedan 1897