publicerad: 2021  
katalogisera katalogiserade katalogiserat
verb
katalogise´ra
göra nog­grann och detaljerad förteckning över något, i form av katalog eller dylikt
katalogisera något
katalogisera fynden från ut­grävningarna
sär­skilt i mots. till mer djup­gående analys
rapporten bara katalogiserar problemen men ger inga förklaringar eller förslag till lösning
belagt sedan 1850
katalogiserakatalogiserande, katalogisering