publicerad: 2021  
katalogaria katalogarian katalogarior
kata·log|­ari·an
substantiv
[-lå`g-]
redo­görelse som liknar en ren upp­räkning
en katalogaria (över några)
reklambroschyren var i stort sett en katalog­aria över före­tagets produkter
belagt sedan 1955