publicerad: 2021  
kedjebrev kedje­brevet, plural kedje­brev, bestämd plural kedje­breven
kedje|­brev·et
substantiv
[çe`d-]
brev som mot­tagaren förväntas kopiera och sprida så att inne­hållet hastigt över­förs till allt flera
ett kedjebrev (till någon) (om någon/något/sats)
ett kedjebrev (till någon) (om någon)
ett kedjebrev (till någon) (om något)
ett kedjebrev (till någon) (om sats)
belagt sedan 1900; jfr tyska Kettenbrief, engelska chain letter med samma betydelse