publicerad: 2021  
kedjereaktion kedje­reaktionen kedje­reaktioner
kedje|­re·akt·ion·en
substantiv
[çe`d-]
serie av kemiska reaktioner eller kärn­reaktioner som ut­breder sig snabbt och okontrollerat när de en gång ut­lösts genom att en reaktion skapar de direkta betingelserna för nästa
kedje­reaktioner före­kommer vid alla explosions­förlopp; i en kärn­reaktor måste kedje­reaktionerna bromsas på lämpligt sätt
ofta bildligt om snabb följd av okontrollerade händelser med visst sam­band
mordet på den öster­rikiske tron­följaren ut­löste en kedje­reaktion och snart var första världs­kriget ett faktum
belagt sedan 1940