publicerad: 2021  
klanderfri klander­fritt klander­fria
klander|­fri
adjektiv
klan`derfri
som inte ger an­ledning till klander
en klander­fri klädsel; han har skött arbetet klander­fritt i 30 år (adverbial)
belagt sedan 1799