publicerad: 2021  
klangfärg klang­färgen klang­färger
klang|­färg·en
substantiv
klang`färg
speciell klang­karaktär hos viss ton eller ljud­källa t.ex. ett instrument el. en människo­röst; beroende på över­tonernas fördelning, styrka etc.
JFR timbre
belagt sedan 1835