publicerad: 2021  
klargörande klar­görandet klar­göranden
klar|­gör·and·et
substantiv
kla`rgörande
ut­talande eller dylikt som gör inne­börden i något tydlig och ofta undan­röjer miss­förstånd
ett klargörande (av något/sats)
ett klargörande (av något)
ett klargörande (av sats)
man efter­lyste ett klar­görande från Högsta dom­stolen om den nya sexual­brotts­lagen
belagt sedan 1960