publicerad: 2021  
klarhet klarheten
klar·het·en
substantiv
kla`rhet
det att vara klar
klarhet (i/om något/sats)
klarhet (i något)
klarhet (i sats)
klarhet (om något)
klarhet (om sats)
luftens klarhet
sär­skilt bildligt förståelse, kunskap
bringa klarhet i frågan; hon ville få klarhet i vad som låg bak­om av­skedandena; han kom till klarhet om orsaken till olyckan
gå från klarhet till klarhet ur­sprungligen biblisktbli ständigt duktigareNN har gått från klarhet till klarhet i de senaste matcherna
belagt sedan ca 1400 (Klosterläsning); fornsvenska klarhet