publicerad: 2021  
1klippa klippan klippor
klipp·an
substantiv
klipp`a
hög, brant, bar berghäll
JFR berg
klippavsats; klippblock; klippkust; granitklippa
en brant klippa; en ut­skjutande klippa
äv. berggrund
de har pålat ända ner till klippan
äv. bildligt om något fast och på­litligt
han var klippan i försvaret
belagt sedan 1400–25 (Heliga Birgittas uppenbarelser); fornsvenska klippa; av lågtyska klippe el. nederländska klip 'klippa; rev; skär'
Och jag säger dig att du är Petrus, Klippan, och på den klippan skall jag bygga min kyrka. Bibel 2000, Matteus 16:18 (Jesu ord till Simon Petrus, sedan denne kallat honom Messias)
2klippa klippte klippt, presens klipper
verb
klipp`a
1 ibland med partikel, sär­skiltav, ner dela (något) med sax genom att trycka saxens båda skärande delar mot före­målet i fråga
någon klipper (av/in/ner/ut) något
någon klipper (av) något
någon klipper (in) något
någon klipper (ner) något
någon klipper (ut) något
klippa håret; klippa av tråden; klippa ner kruk­växterna
spec. med av­seende på bild, text eller dylikt ibland med partikel, sär­skiltin, ut
klippa in en bild från sitt bildarkiv; hon satt och klippte ut bilder ur tidningen; regissören håller på med att klippa filmen
äv. med tanke på resultatet
klippa figurer; klippa page­frisyr
äv. med tanke på ut­förandet
någon/något klipper sätt
någon klipper sätt
något klipper sätt
den här saxen klipper dåligt
äv. med konstruktions­växling med sax av­skilja håret eller ullen från
någon klipper någon
klippa fåren; frisören klippte honom på 20 minuter
äv. ut­vidgat i fråga om liknande rörelse, ofta upp­repad
någon/något klipper med något
någon klipper med något
något klipper med något
han var trött och satt och klippte med ögonen på mötet; hästen klippte med öronen
äv. bildligt om att av­bryta kontakt eller dylikt vanligen med partikelnav
hon klippte av alla förbindelser med sin ex­make
äv. i mer el. mindre absolut an­vändning med partikelnav avbryta
någon klipper av (något/sats)
någon klipper av (något)
någon klipper av (sats)
"Det är inget att tala om", klippte han av
klippa kuponger se kupong
vara klippt inte längre finnas någon chansom hon inte får in sin an­sökan idag är det klippt!
vara som klippt och skuren för något se vara
belagt sedan mitten av 1300-talet (Gotlands-Lagen); fornsvenska klippa; nord. ord, trol. ljud­härmande
2 var­dagligt ta livet av
klipp honom!
belagt sedan 1708
klippaklippande