publicerad: 2021  
klockarkärlek klockar­kärleken
klock·ar|­kär·lek·en
substantiv
[klåk`-]
speciell för­kärlek för någon el. något
klockarkärlek (till någon/något)
klockarkärlek (till någon)
klockarkärlek (till något)
han hade all­tid haft en klockar­kärlek till gamla bruks­föremål
belagt sedan 1807; fel­aktig över­sättning av franska amour de clocher 'sockenpatriotism', till clocher 'kyrk­torn; socken'