publicerad: 2021  
klockren klock­rent klock­rena
klock|­ren
adjektiv
[klåk`-]
mycket ren och klar om röst
hon hade en klock­ren stämma
äv. bildligt, spec. om slag eller dylikt i vissa sportgrenar
han träffade mot­ståndaren med en klock­ren höger
spec. äv. ren, typisk
en villa i klock­ren funktionalism
belagt sedan 1852; 1976 i bildlig bemärkelse