publicerad: 2021  
klockringning klock­ringningen klock­ringningar
klock|­ring·ning·en
substantiv
[klåk`-]
ringning i (kyrk)klockor
klock­ringning i alla landets kyrkor som en heders­betygelse åt den döde
belagt sedan 1528