publicerad: 2021  
klubbafton klubbaftonen klubbaftnar
klubb|­aftn·ar
substantiv
klubb`afton
kvälls­samman­komst i klubb gärna med spec. program
(på/under/vid) klubbaftonen
() klubbaftonen
(under) klubbaftonen
(vid) klubbaftonen
belagt sedan 1889