publicerad: 2021  
kodex kodexen kodexar
kod·ex·en
substantiv
[kå´d-]
samling före­skrifter t.ex. lagar el. normer; vanligen abstrakt
hederskodex; moralkodex
belagt sedan 1795; av lat. co´dex 'bok; räkenskapsbok', äldst av trätavlor, senare av pergamentblad; urspr. bet. 'träkloss'