publicerad: 2021  
koda av kodade kodat
verb
koda a´v
äv. fast sammansättn., se avkoda över­sätta (kodat med­delande) till vanlig text
koda av något
ofta i fråga om (kodade) elektroniska signaler
ett speciellt kort kodar av den analoga signalen; bara den som har behörighet har möjlighet att koda av sändningarna
ibland mer el. mindre bildligt
koda av sociala situationer; läs- och skrivsvårigheter inne­bär problem för en del människor att koda av skrivna ord
belagt sedan 1973
koda avavkodande, avkodning