publicerad: 2021  
koda kodade kodat
verb
[kå`-]
över­föra (med­delande) till en viss kod
färgkoda
någon kodar något
kodade med­delanden
spec. över­föra upp­gifter till ett programmerings­språk för behandling i dator
belagt sedan 1950
kodakodande, kodning