publicerad: 2021  
koff koffen koffar
koff·en
substantiv
[kåf´]
historiskt typ av mindre holländskt last­segel­fartyg med flat botten och s.k. svärd på sidorna mot av­driften
belagt sedan 1803; av nederländska kof med samma betydelse; ev. av franska coffe 'tråg; fat'