publicerad: 2021  
collage collaget, plural collage, bestämd plural collagen
även
kollage kollaget, plural kollage, bestämd plural kollagen
substantiv
[kåla´∫]
bild­konstverk som är upp­byggt av (fragment av) olik­artade före­mål som till­sammans ger en konstnärlig effekt
ett collage (av/med något)
ett collage (av något)
ett collage (med något)
ett collage av gamla foton; de gjorde ett collage av tidningsurklipp
äv. ut­vidgat till andra konst­arter
ett musikaliskt collage; pjäsen är en sorts politiskt collage
belagt sedan 1963; av franska collage med samma betydelse; till grek. koll´a 'lim'