publicerad: 2021  
kollationera kollationerade kollationerat
verb
[-∫one´ra]
kontrolläsa (av­skrift) mot original
någon kollationerar något
spec. äv. genom­föra första repetitionen av ett teater­stycke, var­vid bl.a. de ut­skrivna rollerna jäm­förs med original­pjäsen
belagt sedan 1560; av medeltidslat. collationa´re 'samman­ställa; jäm­föra'; till kollation
kollationerakollationerande, kollationering