publicerad: 2021  
kollapsa kollapsade kollapsat
verb
kollap´sa
full­ständigt och plötsligt falla ihop på grund av yttre verkande kraft
något kollapsar
bron kollapsade under tyngden; den tyska fronten kollapsade
sär­skilt kroppsligt el. själsligt bryta samman
någon kollapsar
han kollapsade på sängen när han kom hem; hon kollapsade efter skils­mässan
belagt sedan 1918
kollapsakollapsande, kollaps