publicerad: 2021  
kollation kollationen kollationer
kol·lat·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
1 formellt festligt sam­kväm
belagt sedan 1642; ur lat. colla´tio 'samman­förande'; jfr ur­sprung till kalas, konferera
2 kontrolläsning av en av­skrift mot originalet
kollation (av något)
belagt sedan 1635